Klachten

Hoe te handelen bij klachten over de behandelaar?

Klachten over de bejegening

Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met hem/haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

Bemiddeling

Indien het u niet lukt om uw klachten over de therapie te bespreken met uw behandelaar, dan kan een LVVP-bemiddelaar worden ingezet om het gesprek te begeleiden. Het LVVP-bureau kan u in contact brengen met een bemiddelaar.

Klachtencommissie LVVP

 Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt of u vindt het te moeilijk om dit met de behandelaar te bespreken , dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor Psychologen of de Beroepscode voor Psychotherapeuten. De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen.

De LVVP maakt gebruik van een professioneel bureau: Klacht&Company

De klachtenfunctionaris begeleidt u en uw behandelaar bij het vinden van een oplossing. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij voor de een of de ander.
email: lvvp@klachtencompany.nl

Tel.nr:088 234 1606

(aangetekende)Post: Postbus 3106  2601 DC Delft